Synpunkter för Grundläggande behörighet samt urval

Lärarnas Riksförbund stöder beslutet om att sökande från dessa utbildningar ska ingå i kvotgrupperna ett och två. 

Publicerad

De elever som av olika skäl valt en annan och i vissa avseenden mer avancerad utbildning än ett svenskt gymnasieprogram får vare sig missgynnas eller gynnas vid antagning till högskolan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55