Föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget att den som tar emot minderåriga för praktik ska genomföra en undersökning och riskbedömning för att bedöma om arbetsuppgifterna är lämpliga i fysiskt och psykiskt avseende.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill peka på vikten av att bestämmelsen implementeras bland de berörda och att resurser för utbildning omkring förfarandet vid undersökning och riskbedömning avsätts.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55