Föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget att den som tar emot minderåriga för praktik ska genomföra en undersökning och riskbedömning för att bedöma om arbetsuppgifterna är lämpliga i fysiskt och psykiskt avseende.

Lärarnas Riksförbund vill peka på vikten av att bestämmelsen implementeras bland de berörda och att resurser för utbildning omkring förfarandet vid undersökning och riskbedömning avsätts.