Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan

Lärarnas Riksförbund anser att helheten i de utredningsförslag som presenteras är positiv för grundskolans utveckling. 

Publicerad

Det är avgörande för likvärdigheten i skolan att kursplanerna blir tydligare och mer styrande än vad som är fallet idag.

Strukturen med ämnets syfte, centralt innehåll för de olika stadierna och kunskapskrav för de olika avstämningstillfällena är i grunden bra. Detsamma gäller den tänkta relationen mellan de generella målen i läroplanen och kursplanernas mer ämnesspecifika mål. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55