Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan

Lärarnas Riksförbund anser att helheten i de utredningsförslag som presenteras är positiv för grundskolans utveckling. 

Det är avgörande för likvärdigheten i skolan att kursplanerna blir tydligare och mer styrande än vad som är fallet idag.

Strukturen med ämnets syfte, centralt innehåll för de olika stadierna och kunskapskrav för de olika avstämningstillfällena är i grunden bra. Detsamma gäller den tänkta relationen mellan de generella målen i läroplanen och kursplanernas mer ämnesspecifika mål.