Skolverkets föreskrift om ansökan om statsbidrag

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skolverkets föreskrift om ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning med mera.

Publicerad

Förbundet anser att föreskriftens innehåll är rimligt och har därför inga övriga kommentarer eller synpunkter.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55