Förslag till ökad akademisk frihet för statliga universitet och högskolor, med mera.

Lärarnas Riksförbund avstyrker promemorians förslag till förändrad styrning av svenska lärosäten. 

Publicerad

Förbundet avstyrkte det förslag som lades av den tidigare utredaren då vi ansåg att den frihet som beskrevs i förslaget om självständiga lärosäten inte garanterade någon akademisk frihet utan snarare en institutionell sådan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55