Urval till högskoleutbildning

Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat synpunkter på Utbildningsdepartementets promemoria, Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön. 

Lärarnas Riksförbund har förståelse för de intentioner som legat bakom det nuvarande systemet. På aggregerad nivå kan det vara ett problem att vissa yrken riskerar att få eller har en mycket ojämn könsbalans. Det gäller inte minst bland vissa lärargrupper.

Förbundet tillstyrker förslaget.

Promemorian som avses heter Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55