Skolgång för alla barn

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att vårt och andras krav att rätten till utbildning skulle innefatta alla barn ledde fram till föreliggande betänkande. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i utredningens slutsatser och bejakar därmed betänkandet i dess helhet. Det är positivt att skyldigheten att ta emot dessa barn föreslås omfatta både offentliga och fristående huvudmän samt att utredaren föreslår ett ekonomiskt ersättningssystem som är mer rättvist än det som föreslogs i SOU 2007:34.

Lärarnas Riksförbund anser fortfarande att det måste utformas allmänna råd angående hur den gällande sekretesslagstiftningen skall tillämpas. Det måste stå klart att lärare har rätt att tiga om var ett gömt barn befinner sig. Detta för att eleverna skall uppleva skolan som en fredad zon.

Promemorian som avses heter Skolgång för alla barn (SOU 2010:5). 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55