Betyg från årskurs 6 i grundskolan

Lärarnas Riksförbund välkomnar huvudförslaget, att betyg ska sättas från och med årskurs 6 i grundskolan. 

Publicerad

Detta förslag stämmer väl överens med den uppfattning Lärarnas Riksförbund länge representerat.

Förbundet menar dock att den analys som ligger till grund för arbetsgruppens förslag inte är tillräcklig. Följaktligen baserar Lärarnas Riksförbund inte sitt ställningstagande endast på departementets argumentation, även om den till sina delar kan stämma överens med de argument som förbundet använder. 

Promemorian som avses heter Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15). 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55