Betyg från årskurs 6 i grundskolan

Lärarnas Riksförbund välkomnar huvudförslaget, att betyg ska sättas från och med årskurs 6 i grundskolan. 

Detta förslag stämmer väl överens med den uppfattning Lärarnas Riksförbund länge representerat.

Förbundet menar dock att den analys som ligger till grund för arbetsgruppens förslag inte är tillräcklig. Följaktligen baserar Lärarnas Riksförbund inte sitt ställningstagande endast på departementets argumentation, även om den till sina delar kan stämma överens med de argument som förbundet använder. 

Promemorian som avses heter Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15).