Legitimation för lärare och förskollärare

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om införande av en legitimation för lärare och förbundet ställer sig bakom det allra mesta i förslaget.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund gör dock ett antal påpekanden som är viktiga för att legitimationen för lärare skall bli så bra som det finns skäl att förvänta av en så viktig reform.

Förbundet har sedan vår kongress 1992 haft uppdraget att verka för att en lärarlegitimation införs för att stärka kvaliteten i skolan. 

Promemorian som avses heter Förslag till legitimation för lärare och förskollärare (Dnr 206/10). 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55