Ändring i gymnasieförordningen

Lärarnas Riksförbund delar regeringens uppfattning att det är bekymmersamt att så få grundskoleelever fullföljer sina studier i moderna språk och välkomnar därför regeringens initiativ till åtgärder. 

Publicerad

Motivet som angavs för att förändra grundskolans läroplan i mitten av 1990-talet som bland annat innebar att B-språket skulle bli obligatoriskt var den ökade internationaliseringen och behovet av att kunna fler främmande språk än engelska. Den utveckling som vi sett sedan B-språket blev obligatoriskt med möjlighet att i stället fördjupa sig i svenska och/eller engelska tycks snarare leda till att en mindre andel elever går ut grundskolan med ett B-språk än tidigare. 

Promemorian som avses heter Förslag till förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394). 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55