Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m.

Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att underlätta för den enskilde försäkrade och inte utsätta den enskilde för onödig administration i situationer där tillvaron för den försäkrade är tung nog. 

Förslagen innebär förändringar i socialförsäkringsbalken och i föräldraledighetslagen och föreslås träda i kraft 1 januari 2011.