Om ny lag om europeiska företagsråd

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till ny lag om europeiska företagsråd på så sätt som anges i promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet. 

Publicerad

Promemorian som avses heter Ny lag om europeiska företagsråd (Ds 2010:10).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55