Om ny lag om europeiska företagsråd

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till ny lag om europeiska företagsråd på så sätt som anges i promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet. 

Promemorian som avses heter Ny lag om europeiska företagsråd (Ds 2010:10).