Om information för nyanlända

Förbundet stödjer förslagets intention, att rätten till samhällsinformation även bör omfatta nyanlända som står utanför flyktingmottagandet och att denna information integreras i en förändrad SFI-undervisning. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har tidigare avstyrkt förslaget i SOU 2010:16 om samhällsorientering för nyanlända. Förbundet avstyrker även detta förslag och vill som tidigare påtalats istället se denna information integrerad i en förändrad SFI-undervisning.

Promemorian som avses heter Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37). 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55