Gränslandet mellan sjukdom och arbete

Lärarnas Riksförbund instämmer i slutbetänkandets förslag att det är viktigt att lyfta fram begreppet "DFA-kedjan" och understryka hur grundläggande den är för sjukförsäkringens medicinska förankring. 

Lärarnas Riksförbund instämmer även i att begreppet arbetsförmåga i sjukförsäkringen ska förbehållas dem som har ett arbete eftersom det i deras fall är meningsfullt att bedöma aktivitetsbegränsningarna i förhållande till kraven i arbetet.

Det är bra att utredningen berör det faktum att sjukdom och diagnoser utan kända orsakssammanhang existerar och att försäkringen inte bör förutsätta att det föreligger vissa typer av undersökningsfynd. Utredningen påpekar mycket riktigt att det är när orsaken till sjukdomssymtomen är okända som det är särskilt viktigt att det sista ledet i DFA-kedjan, aktivitetsbegränsningen, blir noggrant bedömd och kopplad till diagnosen. 

Yttrandet avser slutbetänkandet "Gränslandet mellan sjukdom och arbete". (SOU 2009:89).

Se Lärarnas Riksförbunds remissvar för det fullständiga yttrandet. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55