Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet

Lärarnas Riksförbund vill betona vikten av att det fjärde tekniska året får en tydlig yrkesförberedande inriktning. De kurser som det fjärde året består av måste ha en yrkesförberedande relevans ur såväl ett elev- som branschperspektiv. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund är positiva till förslaget att kursplanestyrd tid förläggs till arbetsplatser i det fjärde året. Det är en viktig del i att göra utbildningen yrkesförberedande. Dock vill förbundet betona betydelsen av en tydlig styrning från skolan, kontra arbetsplatsen, via rektor och berörd behörig lärare för upprätthållandet av innehållets kvalitet och överensstämmelse med kursplanernas mål.

Förbundet vill också betona vikten av att tydliga och rättssäkra tillvägagångssätt för kommunikation om elevens utveckling och prestationer mellan arbetsplats och betygsättande lärare upprätthålls för elevens rättssäkerhet.

Förslaget som avses heter "Yttrande över Skolverkets förslag till examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet" (Dnr 2009:994:40:1).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55