Olovlig frånvaro i skolan

Lärarnas Riksförbund är positiv till förslaget om olovlig frånvaro i skolan men vill utifrån lärares beprövade erfarenheter problematisera vissa av de antaganden förslaget bygger på.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser:

  • Att förslaget grundar sig på antaganden om tid och tidsanvändande i grund- och gymnasieskolan som vare sig är tydligt klargjorda eller tydligt utredda i beredningsarbetet.
  • Att förslaget inte i tillräcklig utsträckning kopplar samman betydelsen av garanterad undervisningstid, undervisningstid och ogiltig frånvaro.

Remissvaret avser förslaget "Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G)". 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55