Olovlig frånvaro i skolan

Lärarnas Riksförbund är positiv till förslaget om olovlig frånvaro i skolan men vill utifrån lärares beprövade erfarenheter problematisera vissa av de antaganden förslaget bygger på.

Lärarnas Riksförbund anser:

  • Att förslaget grundar sig på antaganden om tid och tidsanvändande i grund- och gymnasieskolan som vare sig är tydligt klargjorda eller tydligt utredda i beredningsarbetet.
  • Att förslaget inte i tillräcklig utsträckning kopplar samman betydelsen av garanterad undervisningstid, undervisningstid och ogiltig frånvaro.

Remissvaret avser förslaget "Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G)".