Sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till att det livslånga lärandet uppmuntras, men vill samtidigt framhålla att det är viktigt att såväl de svenska som de utländska gymnasiebetygen värderas så rättvist som möjligt. 

Inga studenter ska gynnas eller missgynnas oavsett om det gäller jämförelser över tid mellan olika betygssystem eller om det gäller studenter med utländska betyg som ska jämföras med svenska betyg. Det har också varit Högskoleverkets utgångspunkt i deras förslag, där meritpoäng föreslås enbart för kurser där strukturen är tillräckligt likartad. 

Lärarnas Riksförbund uppfattar Högskoleverkets förslag som mycket positivt. Förslaget kommer att bidra till att minska, men inte eliminera, den nackdel det innebär att inte kunna få tillgodoräkna sig meritpoäng för sökande med äldre svenska betyg och äldre betyg från IB, EB, åländsk gymnasieutbildning och Lycée international. 

Remissvaret avser "Förslag till regler för att sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng".