Direktiv om sanktioner mot arbetsgivare

Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot sanktionsutredningens betänkande.

Yttrandet avser "EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)".