Distansundervisning för elever bosatta i Sverige

Lärarnas Riksförbund anser att problematiken kring tillgången på behöriga lärare i modersmål och minoritetsspråk bör utredas för att tillgodose skolundervisning av hög kvalitet för elever med rätt till detta. 

Publicerad

Förbundet avstyrker:

  • förslaget att moderna språk ska kunna undervisas enligt den form som föreslås i promemorian
  • förslaget att minoritetsspråk och modersmål ska kunna undervisas enligt den form som föreslås i promemorian.

    Remissvaret avser "Synpunkter på remissen Distansundervisning för elever bosatta i Sverige. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55