Undantagsbestämmelse vid betygssättning i grundsärskolan

Lärarnas Riksförbund anser att förslagen i remisspromemorian från departementet riskerar att få så långtgående konsekvenser att de behöver utredas vidare utifrån ett helhetsgrepp om skolformen som sådan. 

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55