Nya direktivet om föräldraledighet

I departementspromemorian "Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet" (Ds 2010:44), görs bedömningen att den svenska lagstiftningen redan uppfyller föräldraledighetsdirektivets krav.

Publicerad

Det nya direktivet föranleder således inte någon ändring av aktuell lagstiftning.

Lärarnas Riksförbund delar denna bedömning.

Lärarnas Riksförbund yttrande avser departementspromemorian "Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet" (Ds 2010:44). 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55