Synpunkter på särskild behörighet för utbildning till yrkeslärarexamen

Lärarnas Riksförbund bedömer att de förkunskapskrav som Högskoleverket föreslår är relevanta och rimliga. Som förbundet påtalat i tidigare remissvar leder kopplingen till den Nationella kvalifikationsreferensramen (NQF) och användandet av kunskapskriterier till största möjliga tydlighet. 

Publicerad

Förbundet beklagar att tiden varit för knapp för att kunna formulera förslag för alla yrkesämnen. Det finns ett stort behov av utbildade yrkeslärare och nu riskeras antagningen i vissa ämnen för en tid framöver. De lärosäten som inte har ett fungerande system för validering av yrkeskunskaper måste kanske vänta med antagning tills samtliga föreskrifter är framtagna.

På sikt anser förbundet att gymnasieskolans nationella programråd bör vara en aktör vid bedömning av sökande till yrkeslärarutbildningen. Dels för att diskutera kravnivåer på ett övergripande plan, dels för att vara behjälplig vid validering. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55