Synpunkter på särskild utbildning i grundskolan i judiska studier

Att formalisera ämnen som helt inriktar sig på en kultur med en tydlig religiös bakgrund och prägel är enligt Lärarnas Riksförbunds bedömning inte förenligt med grundprincipen att skolan ska vara icke-konfessionell. 

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om särskild utbildning i grundskolan i judiska studier. Förbundet avstyrker förslaget.

Lärarnas Riksförbund ser inga skäl till att judiska studier ska inrättas som ett eget ämne i grundskolan. För skolor som vill erbjuda särskild utbildning i judiska studier finns en sådan möjlighet inom Skolans val och genom att nyttja mål och kriterier från befintliga ämnen.