Skydd av mänskliga rättigheter

I den nya skollagen har det redan formulerats skrivelser om de mänskliga rättigheterna. Förbundet ser därför inga hinder för att detsamma görs i andra lagar och föreskrifter som reglerar verksamheter där detta kan vara aktuellt. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Som delegationen påtalar så har det redan i den nya skollagen formulerats skrivelser om de mänskliga rättigheterna. Förbundet ser därför inga hinder för att detsamma görs i andra lagar och föreskrifter som reglerar verksamheter där detta kan vara aktuellt. 

Sverige är, har varit och ska vara ett föregångsland när det gäller jämlikhet och demokrati. Därför vill förbundet påtala vikten av att vi inte betraktar arbetet för mänskliga rättigheter som något som i huvudsak rör andra, någon annanstans. Förbundet anser därför att det är hög tid att Sverige följer den överenskommelse som slöts i Wiendeklarationen och inrättar en nationell kommission för mänskliga rättigheter. 

Synpunkterna avser slutbetänkandet "Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, SOU 2010:70" från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55