Behandling av personuppgifter

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. Det är av stor vikt att inspektionen för socialförsäkringen ges goda möjligheter att hantera personuppgifter så att det främjar effektivitet och underlättar uppföljning.

Yttrandet gäller promemorian "Behandling av personuppgifter vid inspektion för socialförsäkring m.m." (Ds 2011:4)

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55