Synpunkter på ökad flexibilitet inom studiestödssystemet

Lärarnas Riksförbund anser att systemet i detta fall absolut bör anpassas till den verklighet studenterna befinner sig i. Det är därför ytterst rimligt att studenter som läser 60 högskolepoäng också får studiemedel motsvarande heltidsstudier. 

Publicerad

Det är också rimligt att det gäller utbildningar där man redan bedriver studier på detta vis, och med begränsningen 36 veckor, så att det inte öppnar upp för försök med alltför flexibla och komprimerande studier.

Synpunkterna avser promemorian "Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet".

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55