Gymnasiesärskoleutredningen

Lärarnas Riksförbund anser att Gymnasiesärskoleutredningens förslag till ny struktur för gymnasiesärskolan i grunden är bra och tillstyrker till stora delar förslaget med några få undantag. 

Publicerad

De områden där förbundet inte delar utredarens syn gäller främst förslaget att inrätta gymnasial lärlingsanställning. Förbundet hänvisar till sitt avstyrkande av förslaget i Lärlingsutredningens slutbetänkande (Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv)

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55