Flickor, pojkar, individer

Lärarnas Riksförbund anser att delegationen för jämställdhet i skolan under sitt arbetes gång har aktualiserat många viktiga frågor kring och aspekter av jämställdhet i svensk skola. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att många av de förslag som delegationen lämnar kan bidra till att förbättra jämställdheten i svensk skola varför förbundet i huvudsak tillstyrker delegationens förslag, utöver det som särskilt nämns nedan.

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget:

  • att flytta regleringen av åtgärder och förbud mot diskriminering och trakasserier av barn och ungdomar i skolverksamhet från diskrimineringslagen till skollagen.
  • att uppdra åt Skolverket att genomföra en läromedelsgranskning. Förbundet föreslår istället att detta blir en uppgift för den nya utvärderingsfunktionen. 

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55