Riktiga betyg är bättre än höga

Många av de utbildningspolitiska reformer som genomfördes under 1990-talet innebar försämrade möjligheter för lärarna att genomföra sitt kunskapsuppdrag. Detta är särskilt tydligt just i bedömningsfrågan (betygssättningen). Reformerna ledde till en uppvärdering av skolans sociala uppdrag, på bekostnad av undervisningsuppdraget.

Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att Lärarnas Riksförbund inte har några principiella invändningar mot att myndighetsbeslut ska kunna omprövas. Kombinationen av ett låst utredningsdirektiv och ett förslag som saknar förankring i dagens skola gör att förbundet avstyrker utredningens förslag i sin helhet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55