Vissa frågor som rör fristående skolor

Lärarnas Riksförbund har länge lyft fram vikten av lika villkor för privata och offentliga huvudmän, både juridiskt och ekonomiskt. Fortfarande gäller olika regler på vissa områden, vilket missgynnar både lärare och elever. 

Publicerad

Förbundet bifaller förslaget om att fristående gymnasieskolor, precis som kommunala, ska kunna begränsa mottagandet till elever med särskilda behov.

Förbundet bifaller förslaget att fristående skolor, precis som kommunala, ska bevara elevlösningar på nationella prov.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55