Förslag till en nationell referensram

Lärarnas Riksförbund väljer att endast lämna synpunkter på de delar av förslaget som rör grund- och gymnasieskola samt motsvarande skolformer. 

Publicerad

Förbundet avstyrker förslaget att inordna grundskolan på nivå 2 och att inordna gymnasieskolan på nivå 4. Lärarnas Riksförbund anser att det svårligen går att inordna grundskolan i ett system av detta slag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55