Rehabiliteringsrådets slutbetänkande

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Rehabiliteringsrådets förslag om att också fortsättningsvis låta rehabiliteringsgarantin omfatta personer med ospecifik smärta i rygg, axlar och nacke och/eller medelsvår ångest, depression eller stressyndrom. Detta bland annat med hänsyn till att dessa diagnoser genererar förhållandevis hög sjukfrånvaro. 

Publicerad

Förbundet tycker att det är bra att ett nytt nationellt kvalitetsregister för rehabiliteringsgarantin inrättas, för att på så sätt underlätta och skapa möjlighet att följa och vetenskapligt utvärdera de insatser som görs för en fortsatt utveckling av rehabiliteringen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55