Skolverkets samråd kring legitimation

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till föreskrift om ansökan om legitimation.

Publicerad

När det gäller § 7 i föreskrifter för ansökan vill Lärarnas Riksförbund dock betona vikten av att de enskilda lärarna inte får hamna i kläm mellan två myndigheter. Det behöver därför klargöras huruvida universitet och högskolor är skyldiga att utfärda det dokument som efterfrågas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55