Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering

Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt att en ny uppdaterad yrkesklassificering har tagits fram, men anser att det fortfarande finns brister i förslaget som rör skolområdet.

Publicerad

Det nya systemet avspeglar varken de kvalifikationsnivåer som regleras i den nya skollagen, eller den ambitionshöjning som nu syns inom skolområdet på nationell nivå.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55