Förordningar som avser nationella ämnesprov

Lärarnas Riksförbund har en i grunden positiv inställning till remissens förslag om ämnesprov i ett av de naturorienterade respektive samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 och 9 per årskull. 

Publicerad

Dock vill förbundet påpeka att reformen om fler nationella prov ingalunda är kostnadsneutral.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55