Med rätt att välja-flexibel utbildning

Att montera ner specialskolan och överlämna ansvaret för elever i specialskolans målgrupp till kommunerna visade sig vara ett stort misstag. 

Publicerad

Därför byggdes specialskolan åter upp igen efter valet 2006, just för att tillgodose eleverna den specifika kompetens de så väl behöver och har rätt till.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55