Översyn av den kommunala utjämningen

Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt att det görs en översyn av det kommunala utjämningssystemet. 

Det är med oro som Lärarnas Riksförbund ser hur förändringarna i kostnadsutjämningen slår för olika kommuner och kommungrupper. Den likvärdighet som staten tydligt anser ska gälla för grund- och gymnasieskolan finns inte.