Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden

Betänkandet belyser på ett bra sätt den problematik som finns runt begreppet missförhållanden och vikten av att dessa uppmärksammas och åtgärdas tidigare än i dag. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund finner att utredaren grovt underskattat de kostnader förslagen medför. Det är kostnader dels för skolinspektionen, dels för de åtgärder huvudmännen måste vidta med ökade resurser avseende såväl tid, lokaler och läromedel för att genomföra undervisning av högsta möjliga kvalitet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55