Konst och kulturutbildningar

Förbundet har inga invändningar mot förslagen.