Uppdrag i fråga om regionala skyddsombud

Lärarnas Riksförbund välkomnar en standardiserad redovisnings- och fördelningsmodell i enlighet med Arbetsmiljöverkets förslag. 

Lärarnas Riksförbund inledde förbundets RSO-verksamhet 2004. Sedan dess har förbundet kontinuerligt utvecklat såväl verksamhet som underlag för redovisning. Förbundets interna rutiner ligger helt i linje med Arbetsmiljöverkets förslag.