Behörighet att undervisa i ämnen som inte är yrkesämnen

Lärarnas Riksförbund ser stora problem med att besvara förslaget. Det skulle bland annat behövas en djupare diskussion kring vilka ämnen som ska hanteras. 

Publicerad

Lärarnas Riksförbund föreslår att Skolverket samlar berörda organisationer till ett samråd där frågorna kan diskuteras mera principiellt. Därefter kan synpunkter lämnas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55