Anmälningsskyldighet vid utstationering

I promemorian redovisas på ett bra sätt de överväganden och behov av att klargöra rättsläget genom en justering av lagtexten.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund önskar i detta sammanhang även ge uttryck för den grundläggande uppfattningen att alla kringgåenden, och försök till detta, av lagens huvudregel om tillsvidare anställning ska motverkas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55