En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

Lärarnas Riksförbund välkomnar betänkandets förslag som främst innebär en effektivisering av arbetsmiljölagstiftningens efterlevnad.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund delar betänkandets bedömning att straffsanktion bör förbehållas de fall där straff framstår som naturligt och bedöms mer effektivt eller att det annars finns starka behov av en sådan reglering.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55