En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner

Lärarnas Riksförbund välkomnar betänkandets förslag som främst innebär en effektivisering av arbetsmiljölagstiftningens efterlevnad.

Lärarnas Riksförbund delar betänkandets bedömning att straffsanktion bör förbehållas de fall där straff framstår som naturligt och bedöms mer effektivt eller att det annars finns starka behov av en sådan reglering.