Föreskrifter om antagning till gymnasieskolan

Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag om tillägg i betygsföreskrifterna i syfte att göra antagningen till gymnasieskolan likvärdig för elever med så kallade blandbetyg. 

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55